Praakkaup

Praakkaup

Garantii 12 kuud alates müügiarve kuupäevast.

Praakkaup on:

  • tootmisveaga;
  • kasutuskõlbmatuks muutunud toode garantii perioodil tingimusel, et paigaldamisel on jälgitud tootja poolseid paigaldus- ja hooldusnõudeid;
  • mittekomplektne toode.

Praaktoodete tagastamiseks ja vahetamiseks palume täita Reklamatsioonivorm, mille saate alla laadida paremal pool asuvast nupust.

Palume tuua praakkaup koos täidetud reklamatsiooniga müügiosakonda. Ilma täidetud reklamatsioonita praakkaupa ei vahetata

Tingimused:

  • Toode peab olema ostetud Viru Elektrikaubandusest ja selle tõendamiskohustus müügiarve alusel on pretensiooni esitajal.
  • Praaktoote vastuvõtja kontrollib visuaalselt kas toode on praak või kahjustunud kliendi süü läbi.
  • Juhul kui toote defektsust pole võimalik visuaalselt tuvastada saadetakse toode täiendavaks kontrolliks tootjale ja teavitatakse klienti lõplikust otsusest mõistliku aja jooksul.
  • Visuaalsel kontrollil tuvastatud praaktootele väljastatakse asendustoode koheselt, kui see on laos saadaval või lepitakse kokku tarneaeg.
  • Kliendi süü läbi kahjustunud praaktooteid või rohkem kui 12 kuud tagasi ostetud tooteid välja ei vahetata.
  • Sõltuvalt kliendi soovist on võimalik saata garantii alt väljunud toode või kliendi süü läbi kahjustunud toode kliendi kulul täiendavaks kontrollimiseks tootjale ning klienti informeeritakse remondi maksumusest mõistliku aja jooksul.
  • Juhul kui pretensioon ei ole põhjendatud või tootele ei rakendu garantii on pretensiooni esitaja kohustatud tasuma kõik Viru Elektrikaubanduse poolt pretensiooni menetlemisel tehtud kulutused.