Avaldus

Kliendileping

Kliendilepingu sõlmimiseks ilma krediidi võimaluseta palume täita allolev vorm:Kliendilepingu ja lisad peab allkirjastama B-kaardile kantud isik või tema poolt volitatud isik volikirja alusel:

NB!Antud kliendilepingu vormi puhul ei kaasne krediidi võimalust.
Selleks on vaja valida ülevalt "Soovin krediiti".